Υπηρεσίες

Πνευστές σχεδίες

Επιθεώρηση πνευστών σχεδίων Ο πιστοποιημένος κατά iso 9001: 2008 σταθμός επιθεωρήσεως πνευστών σχεδίων της εταιρίας μας, καλύπτει 500 μ2 έκταση…

Περισσότερα

Πυρασφάλεια

Η εταιρία Πυρσός Κανδρή παρέχει τεχνική υποστήριξη για τη συντήρηση και πιστοποίηση πυροσβεστικού εξοπλισμού σε παγκόσμια βάση. Η ευέλικτη ομάδα…

Περισσότερα

Σωστικά

Το εύρος των υπηρεσιών της εταιρίας μας συμπεριλαμβάνει επίσης έλεγχους σε σωστικά μέσα προστασίας όπως

Περισσότερα

Rescue Boats & Lifeboats

Έλεγχος lifeboat/launching appliances inspections & release gear: Η εταιρία Πυρσός Κανδρή καλύπτει ένα πλήρες φάσμα επιθεωρήσεων σε σωσίβιες λέμβους και…

Περισσότερα
Οι πιστοποιήσεις μας
Περισσότερα

Επικοινωνία


Υμηττού 19-21
Πειραιάς 18540
Τηλ:+30210 4539905,, +30210 4520391
Service: +30210 4176872
Fax: +30210 4525201
E-mail: info@pyrsos-safety.gr
E-mail: service@pyrsos-safety.gr